Hyvä tyyppi hakusessa?


Monella työpaikalla saatetaan juuri nytkin pohtia miten onnistua rekrytoinnissa ja mistä löytää hyviä tyyppejä vahvistamaan rivejä. Rekrytoinnin ja työnhaun selkeät piikit Googlen tietojen mukaan on vuoden alku, kevät heti pääsiäisen jälkeen ja kolmas piikki onkin selkeästi kesälomien päätteeksi. Nykyään kynnys vaihtaa työpaikkaa on madaltunut, monella alalla työntekijöistä on pulaa ja näin ollen työnantajamielikuva on suuressa roolissa rekrytoinnin onnistumisessa. Mikäli yrityksenne etsii osaajia riveihinsä, kannattaa muistaa videon voima myös tässä asiassa.

Miten vahvistaa työnantajamielikuvaa videolla?

Videon välityksellä yritys voi viestiä brändistään ja toiminnastaan siten, että kohderyhmä ja erityisesti myös passiiviset työnhakijat kiinnostuvat yrityksestä sekä avoinna olevasta työtehtävästä. Onnistunut työnantajamielikuva -video (eli employer branding -video) varmistaa, että yritys jää mieleen ja työpaikka herättää kiinnostuksen. Hyvä työnantajabrändi on menestystekijä nykypäivän rekrytoinnissa ja employer branding -videoiden avulla sitä on helppo kehittää haluttuun suuntaan.

Millainen on hyvä employer branding -video rekrytoinnin tueksi?

Työnantajamielikuva -videoilla voidaan viestiä työpaikan arvoista, yrityskulttuurista, työtehtävistä, vahvuuksista ja mahdollisista urapoluista keinoin, joka muistetaan ja johon on helppo palata halutessaan. Aitouden ja uskottavuuden kannalta on erityisen tärkeää, että videoissa on yrityksen omat työntekijät. Lisäksi kuvaukset kannattaa toteuttaa yrityksen omissa tilassa tai paikassa, joka liittyy esiintyjän omaan työhön kiinteästi. Muista siis aitous, aitous ja aitous. Tätä tavoitellessa muiden työntekijöiden sanoma sekä kokemus työpaikasta on erityisen tärkeässä roolissa.

Embloyer branding -videon sisältö kannattaa suunnitella ja valmistella etukäteen huolella, silti se ei tarkoita tässä yhteydessä sanatarkkaa käsikirjoitusta. Usein parhaiten näiden videoiden käsikirjoituksena toimii se, että työntekijöiltä kysytään haastattelukysymyksiä, johon he voivat vastata rehellisesti ja omin sanoin. Lisäksi autenttisuuden varmistamiseksi parempi vaihtoehto on miettiä selkeät ohjeet kysymysten tueksi siitä, mitä halutaan välttää tai korostaa. Toinen vaihtoehto on toteuttaa esihaastattelu, jonka pohjalta rakennetaan kevyt käsikirjoitus, mutta sanatarkkaan käsikirjoitukseen työnantajamielikuva -videoissa ei tule sortua.

Huomioi nämä seikat ennen projektin aloitusta:

  • Mikä on videon ensisijainen käyttötarkoitus?
  • Varaa projektiin aikaa ja aikatauluta se hyvissä ajoin.
  • Löydä sopivat esiintyjät ja varmista, että suunniteltu ajankohta sopii heille.
  • Pohdi haastattelu kysymykset ja ohjeet valmiiksi (autamme tässä mielellämme).
  • Suosittelemme tekemään esiintyjien kanssa kirjallisen sopimuksen videon käyttöoikeuksista.
  • Mieti videon jakelukanavat valmiiksi.
  • Halutaanko kuvauksiin mukaan esim. maskeeraajaa?

Mikäli teillä on tarvetta työnantajamielikuva -videolle tai rekryvideolle, niin täällä ollaan valmiina auttamaan. Ollaan yhteyksissä!

Ihanaa loppukesää.

Terkuin: Marjukka

Jaa artikkeli: