Tarvitaaks me joku käsikirjoituskin?


Vastaan lyhyesti: Kyllä.

Käsikirjoituksen merkitys pysyttelee yhä tietyn tason harmaana alueena niin mainonnan kuin monen muunkin videosisällön tilaajan toivelistalla. Käsikirjoitus on sanana melko itseänsä avaava, mutta käytännössä herättää paljon kysymyksiä asiakkaille, jopa alan ammattilaisille. Ei hätää! Minäpä käsikirjoittajana selitän…

Käsikirjoitus on yksinkertaisimmillaan kuin pohjapiirustus, ohjenuora videon tekijöille siitä, millaista kuva- ja äänimateriaalia tehdään ja kuinka paljon. Käsikirjoitus ei ole kaunokirjallisuutta, koska sen ainoa tarkoitus on toimia pohjana valmiille tuotteelle. Se vaatii tekijäkseen ammattilaista, joka ymmärtää kattavasti sekä videotuotannon kulusta että kirjoittamisesta.

Käsikirjoitus on aina asiakkaan etu ja kuvausryhmän arvokas työkalu

Hyvin tehty käsikirjoitus auttaa esivalmisteluprosessissa tekijöitä suunnittelemaan otettavien kuvien määrän, tarvittavan henkilömäärän, kaluston ja tekemään kustannusarvioita. Tämä säästää huomattavasti aikaa suunnittelutyöstä ja kuvauksista. Se auttaa myös ohjaajaa keskittymään olennaiseen ja tuottamaan mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen.

Käsikirjoitusta pidetään myös merkittävänä kommunikaation välineenä. Selkeä käsikirjoitus auttaa sekä asiakasta että tuotantoyhtiötä kommunikoimaan tuotteen keskeisestä sisällöstä. Käsikirjoituksesta voidaan arvioida videon toimivuutta jo ennen kuvauksia. Erityisesti mainoksissa, joissa kyseessä on tavoitteellinen, tiettyyn ryhmään kohdistettu tiedottaminen, käsikirjoittajan ajatustyö on korvaamaton valttikortti, joka parhaimmillaan toimii ongelmanratkaisijana asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden välillä.

Mainonnassa tunteiden herättäminen, katsojan sitouttaminen tuotteeseen tunnetasolla ja mielikuvina on ehdottoman tärkeää. Käsikirjoittajan merkittävin vahvuus onkin juuri kyky ymmärtää tunteita ja niiden välittämistä audiovisuaaliseen muotoon. Käsikirjoittaja on koulutettu ammattilainen, jolla on kyky luoda, tiivistää ja näyttää asioita tehokkailla tavoilla. Tämä on aina asiakkaan tuotteen ja lopputuloksen etu.

Sisällöllä on merkitystä, jos haluaa erottautua

Kaunis ja näyttävä video on tietysti huomiota herättävä kokonaisuus, mutta nykypäivänä kohtuullisen laadukkaan kaluston ollessa niin helposti saatavilla jopa tavallisille kuluttajille, sisällön merkitys teknisten hienouksien rinnalla kasvaa. Valtavan sisällöntarjonnan ja informaatiotulvan keskellä haluat varmasti erottua joukosta?

Laadukkaan mainoksen tai videon takana on aina laadukas suunnitelma ja käsikirjoitus. Kun satsaat käsikirjoittajan ammattitaitoon, satsaat myös oman lopputuloksesi tasokkuuteen ja tulokseen!

Aurinkoista torstaita,
Noora ja koko Rabbitin poppoo

Jaa artikkeli: